Close

Stage Taiji Quan

Taiji Wudang Shi ba shi

Pour s’inscrire : Contact

phenixetdragon@gmail.com ou 01 40 24 02 87

Event Details

Stage Taiji Quan

Taiji Wudang Shi ba shi

Location

Paris

Date:

24 Jun

Time:

09:00 AM

Site Login
Lost your password?

(close)